آخرین خبرها
خانه / اخبار استان / جدول تاریخ واریز حقوق و تفاوت افزایش مستمری – اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول تاریخ واریز حقوق و تفاوت افزایش مستمری – اردیبهشت ۱۳۹۸

جزئیات کامل جدول تاریخ واریز حقوق و تفاوت افزایش مستمری – اردیبهشت ١٣٩٨ (به ترتیب حروف الفبا)

حروف (آ – ا): ١٣٩٨/٠٢/٢١

حرف (ب): ١٣٩٨/٠٢/٢۴

حرف (پ): ۱۳۹۸/۰۲/۲۵

حرف (ت): ١٣٩٨/٠٢/٢۵

حرف (ث): ١٣٩٨/٠٢/٢۵

حرف (چ): ۱۳۹۸/۰۲/٢۶

حرف (ج): ١٣٩٨/٠٢/٢۶

حرف (ژ): ١٣٩٨/٠٢/٢۶

حرف (ص): ١٣٩٨/٠٢/٢۶

حرف (ض): ١٣٩٨/٠٢/٢۶

حرف (ز): ١٣٩٨/٠٢/٢۶

حرف (ف): ١٣٩٨/٠٢/٢٨

حرف (ح): ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

حرف (ق): ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

حرف (ر): ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

حرف (س): ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

حرف (ط): ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

حرف (ظ): ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

حرف (خ): ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

حرف (گ): ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

حرف (ل): ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

حرف (و): ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

حرف (ه): ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

حرف (غ): ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

حرف (ی): ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

حرف (ذ): ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

حرف (ک): ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

حرف (د): ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

حرف (ش): ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

حرف (ع): ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

حرف (ن): ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

حرف (م): ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درباره‌ی کانون تامین اجتماعی استان قزوین کانون تامین اجتماعی استان قزوین

همچنین ببینید

جلسه کمیته نظارت بر بیمه و درمان که با حضور دکتر نامدار ریاست دانشگاه علوم پزشکی و به ریاست دکتر بابایی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قزوین و تشکلات کارگری و کانون بازنشستگان استان در روز پنجشنبه مورخ ۲۰/ ۰۹/ ۹۹ برگزار گردید.

جلسه کمیته نظارت بر بیمه و درمان که با حضور دکتر نامدار ریاست دانشگاه علوم …