آخرین خبرها

صفحه اصلی

معرفی کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان قزوین

معرفی فعالیت های کانون از آغاز تا کنون:

.

کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی استان قزوین با عنایت به ماده ۱۳۴ قانون کار ابتدا کانون های شهرستنی از بین بازنشستگان هر شهرستان با هدف تجمیع و هماهنگی کانون های شهرستانی و وحدت رویه این کانون ها در انجام مکاتبات و امور مربوطه جهت احقاق حق بازنشستگان و مستمری بگیران گرامی استان تشکیل گردید. این کانون حداقل با  ۵ کانون شهرستان که از بین اعضای هیئت مدیره هر کانون با آراء اعضای مجمع عمومی متشکل از هیئت مدیره های کانون های شهرستانی تشکیل گردید.

 اولین مجمع عمومی در سال ۷۱ برگزار شد. و در تاریخ ۹۴ نیز ساختمان مرکزی این کانون واقع در قزوین بلوار آیت ا… خامنه ای خریداری گردید. در پایان هر دوره طی مجمع عمومی متشکل از اعضای قانونی ( هیئت مدیره ها) ارائه بیلان مالی و عملکرد دوره گذشته برگزار و در نهایت تجدید انتخابات می گردد.

.

گواهی ثبت کانون استان قزوین
گواهی ثبت کانون استان قزوین

این گواهینامه به مدت ۴ سال اعتبار دارد.

امکانات:

هتل چهار ستاره کانون عالی بازنشستگان کشور (بندر انزلی)

خدمات ارائه شده:

  • بیمه های عمر
  • بیمه بازنشستگی
  • بیمه های درمانی و بیمه های تکمیلی
  • اماکن تفریحی
  • تسهیلات

آدرس و اطلاعات تماس:

تلفن:  ۳۳۵۵٢۵۶۵ – ٠٢۸

فکس: ۳۳۵٧۴۴۳۰ -٠٢۸

نشانی: قزوین، ابتدای بلوار آیت ا… خامنه ای، جنب بانک مسکن، پلاک ٢۹٢

کد پستی: ۳۴١۶۶۳۳۶٧۸

نشانی پست الکترونیک: canoon.ostanqazvin@gmail.com